Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste.

REKISTERINPITÄJÄ

Varalusikka (Y-tunnus: 2752838-2)
Tuhkapakantie 26
29320 LEINEPERI

YHTEYSTIEDOT REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Asiakaspalvelumme vastaa viimeistään kahden arkipäivän kuluessa rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin: varalusikka@gmail.com.

REKISTERIN NIMI

Varalusikka.fi-verkkokaupan asiakasrekisteri

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Henkilötietoja käsitellään verkkokaupan tilausten, laskutuksen, yhteydenottojen ja muiden asiakkuuden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä.  Henkilötietojen käsittely perustuu asiakassuhteeseen.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

Henkilörekisteri sisältää mm. seuraavia tietoja:

  • Henkilön etu- ja sukunimi
  • Sähköpostiosoite
  • Postiosoite
  • Puhelinnumero
  • Tiedot käsitellyistä tilauksista

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Asiakasta koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti:

  • Asiakkaalta itseltään Internet-sivujen lomakkeiden kautta, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla.
  • Evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla.

TIETOJEN LUOVUTUS

Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan Varalusikan käytössä, paitsi Varalusikan käyttäessä ulkoista palveluntarjoajaa lisäarvopalvelun tuottamiseen. Tietoja ei kuitenkaan luovuteta Varalusikan ulkopuolelle tai sen yhteistyökumppaneiden omaan käyttöön, paitsi laskutukseen liittyvissä asioissa sekä lainsäädännön velvoittaessa.

Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä, ellei lainsäädäntö tai avoimet laskut estä tietojen poistamista.

TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole Varalusikan tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista.

EVÄSTEIDEN KÄYTTÖ

Varalusikka käyttää verkkokaupassa evästeitä (ns. cookie), joiden avulla seurataan kävijäliikennettä ja parannetaan palvelun laatua. Evästeet ovat tarpeellisia kaupasta tilaamisen teknisen toteutuksen kannalta. Lue lisää Viestintäviraston sivulta.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Asiakasrekisteriä käsitellään luottamuksellisesti. Rekisteri on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta palomuureilla ja muilla teknisillä suojakeinoilla. Rekisteriä ei säilytetä paperitulosteena.

Rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu ("Ylläpitäjä"). Jokaisella ylläpitäjällä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana. Ylläpitäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.

TIETOJEN PÄIVITTÄMINEN

Asiakas voi päivittää verkkokaupassa Omat tiedot -osiossa nimi- ja osoitetietojaan. Muita tietoja voidaan päivittää ottamalla yhteys verkkokaupan ylläpitäjään.